Mir brauchen dech als Member! Schreif dech haut nach an als Member bei de Piraten a veränner och du Politik zu Lëtzebuerg.

Eis Kaart kascht 20 € pro Joer an du hues mat eiser digitaler* Memberskaart eng Stëmm op all Entscheedung innerhalb vun der Partei.

Du hues froen? Schreif eis op ahoi@piratepartei oder ruf eis un: 20 60 66

 

 

Kontonummer fir Iwwerweisung:
BIC: BCEELULL
IBAN: LU67 0019 3255 6480 6000

 

*Eis Memberskaart ass Digital, op Wonsch kenne mir awer och eng Plastikskaart zouschécken