Kontaktéier eis


Piratepartei Asbl
1a, rue de Luxembourg
L-8184 Kopstal (Koplescht)


Sensibilité Politique Piraten
Bâtiment Sternberg
4e Etage
2, rue du Fossé
L-1536 Luxembourg


ahoi@piratepartei.lu
Telefon: (+352) 20 60 66
Member ginn

Mir brauchen dech als Member! Schreif dech haut nach an als Member bei de Piraten
a veränner och du Politik zu Lëtzebuerg.

Eis Kaart kascht 20 € pro Joer an du hues mat eiser digitaler* Memberskaart eng Stëmm
op all Entscheedung innerhalb vun der Partei.

Kontonummer fir Iwwerweisung:
BIC: BCEELULL
IBAN: LU67 0019 3255 6480 6000