Kontakteier eis

E-Mail: ahoi@piratepartei.lu
Telefon: (+352) 20 60 66

[recaptcha]

Member ginn

[recaptcha]

Mir brauchen dech als Member! Schreif dech haut nach an als Member bei de Piraten a veränner och du Politik zu Lëtzebuerg.

Eis Kaart kascht 20 € pro Joer an du hues mat eiser digitaler* Memberskaart eng Stëmm op all Entscheedung innerhalb vun der Partei.

Kontonummer fir Iwwerweisung:
BIC: BCEELULL
IBAN: LU67 0019 3255 6480 6000